บริจาคเลือดให้บริการที่ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และ ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
     
วัน-เวลาเปิดให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. เวลา 13.00 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 12.00 น. เวลา 13.00 - 16.30 น.
     
โปรดรับประทานอาหารก่อนมาบริจาคเลือด