Thursday, October 17, 2019

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม

เนื่องในวันฉัตรมงคล วันพืชมงคล และวันวิสาขบูชา ในวันที่ 4, 13-16 พฤษภาคม 2565

ปิดบริการห้องคลอดชั่วคราว

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น.

ศูนย์รังสีวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เปิดให้บริการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น.