RESEARCH PROJECT NEWS  

You are here

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาสิวอักเสบด้วยการใช้เลเซอร์ความยาวคลื่น 589 และ 1319 นาโนเมตร ร่วมกับยาทารักษาสิว 2.5% เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์