บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดย คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 60,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนสร้างศูนย์ผู้สูงวัยโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค