คุณสมศักดิ์-ดร.สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสมศักดิ์-ดร.สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณสมศักดิ์-ดร.สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ มอบเงินบริจาคเนื่องในวันเกิด จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดี สมทบทุน เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์