สตาร์ทรถเปิดแอร์+ปิดกระจก อันตราย!!

ปวดศีรษะ, เซื่องซึม หัวใจเต้นผิดปกติเพราะอีโมโกบิลน้อย หายใจติดขัดหมดสติ ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง

 
ขอเชิญผู้สนใจพบกับ ตลาดนัดสุขภาพ

ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป เวลา 07.00 - 13.00 น. ชั้น 2 หน้าคาเฟทีเรีย

 
แจ้งย้ายหน่วยบริการเคมีบำบัด SSS2

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ ทำอย่างไร...เมื่อผู้ป่วยและญาติเห็นไม่ตรงกัน

ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
พบหมอที่รามาฯ พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน

เราช่วยกันลดขยะ จากถุงพลาสติก

 
ม.มหิดล จัดแถลงข่าว PM 2.5 กับการดูแลสุภาพ ถ่ายทอดทาง Facebook Live

ศ. 18 ม.ค. 62 เวลา 11:00-12:00 น. มาตรการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้เกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพครั้งที่ 3/2561 "สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา"

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จะมีการซ้อมอพยพหนีไฟ

ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
ประกาศทำลายเวชระเบียน ประจำปี 2561

หากมีความจำเป็นที่จะเก็บเล่มเวชระเบียน โปรดแจ้งความประสงค์ต่องานเวชระเบียน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โทร. 02-201-1238, 1120 หรือ 02-200-4012, 4015

 
เนื่องจากโลหิต กรุ๊ปโอ ขาดแคลน ขอเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิต

ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

Pages