You are here

General Activities

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานองคมนตรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

 
คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการเชิงนโนบายเพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพแบบเน้นคุณค่าสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3 ครบ 50 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานวันฮีโมฟีเลีย “การดูแลตนเองและการรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2566

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การประชุมถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After-Action Review: AAR) จากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับภายในอาคารหลัก (อาคาร 1) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะฯ ให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบริหาร และลานถนนบริเวณหน้าหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประมวลภาพ กิจกรรมวันรามาฯ สามัคคี ประจำปี 2566

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-23 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม Big Cleaning Day ตามหลัก 7ส

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม “ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในยุคดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages