General Activities

 
บรรยายพิเศษ เรื่องนักมวยเด็ก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 
R2R Club

เมื่อวันที่ 26  ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย  

 
อบรมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบ

วันที่ 22 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
นิทรรศการโรคสะเก็ดเงิน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Global Handwashing Day 2015”

 
กิจกรรม “วันครอบครัวโตโยต้า” ประจำปี 2558
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ร่วมกับศูนย์กีฬารามาธิบดี และฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันครอบครัวโตโยต้า” ประจำปี 2558
 
เดิน-วิ่ง การกุศล ศัลยศาสตร์รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

 
CHD Camp ค่ายกิจกรรมสำหรับเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
R2R CLUB จัดบรรยายให้ความรู้

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
โครงการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาล รามา - บางพลี รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี