General Activities

 
การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การประชุมและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

 
โครงการ “การฝึกอบรม Emergency Department Triage and EMCO Protocal ของโรงพยาบาล” รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน 2558 ณ ห้องการ์เด้น 4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 

 
ฝึกซ้อม Tabletop เพื่อรับแผนอุบัติภัยหมู่

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
พิธีเปิดหอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต Pediatric Intensive Care Unit (PICU)

พิธีเปิดหอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต Pediatric Intensive Care Unit (PICU) โดยมีท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยา...

 
บรรยาย เรื่อง “Rama Thai SIM Training”

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
การประชุมผู้ปกครองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี  

 
สัปดาห์รณรงค์โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม งานสัปดาห์รณรงค์โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ ประจำปี 2558

 
วันลดเค็ม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์   

 
ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ

ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี จัดธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ ร่มอารามธรรมสถาน คลอง 10 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 
สัปดาห์ 90 ปี อารี  วัลยะเสวี ปฐมคณบดี   ปูชนียบุคคล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัปดาห์ 90 ปี อารี วัลยะเสวี ปฐมคณบดี ปูชนียบุคล  เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อ...