You are here

General Activities

 
รามาสัญจร ON STAGE  จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การค้า Central Airport Chiang Mai

 
กิจกรรมกินพอเพียง ไม่เสี่ยงเบาหวาน

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
รามาแชนแนลออนทัวร์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล

 
บรรยายธรรม โดยหลวงปู่อุดม  ญาณรโต จากวัดป่าสถิตธรรมาราม

เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน  2557  ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี 

 
รามาแชนแนล ออนทัวร์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์   

 
อบรมการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน

ในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
เปิดตัวโครงการ “วัคซีนทางเลือกราคาสวัสดิการ”

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
งานแถลงข่าว เรื่อง จะลดการตายก่อนเวลา ในวัยกลางคนลงครึ่งหนึ่งได้อย่างไร

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557  เวลา 10.30 -11.30 น.  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ  

 
งานปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่  13

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
กิจกรรม 3 อ. อารมณ์ อาหาร และออกกำลังกาย

ณ สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557

 
อบรมหลักสูตรเทคนิคพิเศษเพื่อฝึกพัฒนาทักษะพิธีกร ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม

ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 

Pages