General Activities

 
เดิน-วิ่ง การกุศล ศัลยศาสตร์รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

 
CHD Camp ค่ายกิจกรรมสำหรับเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
R2R CLUB จัดบรรยายให้ความรู้

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
โครงการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาล รามา - บางพลี รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
อบรม “การจัดการสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 
งาน “ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน”

วันที่ 29 กันยายน 2558 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
อบรม “การเขียนแบบประเมินตนเอง Service Profile” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 910 A - C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ปฐมนิเทศพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
งานมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ...

 
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี วางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล