You are here

General Activities

 
The Star Rama Websites 2014:Academic Perfection

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเว็บไซต์ The Star Rama websites 2014 : Academic Perfection

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 
โครงการประชุมงานวิจัยและนวัตกรรม Research Day 2014

วันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
อบรมความผิดพลาดทางยา

วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
กิจกรรม Road Show สวมหมวกนิรภัย 100%

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้อง 624 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒน์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2557

 
รณรงค์ทำแบบสอบถามวัฒนธรรมองค์กรของ ม. มหิดล (Core Values)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
R2R  Club

สำนักงานวิจัยฯ จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รามาธิบดี R2R จำนวน 2 เรื่อง โดยผู้บรรยายจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 9 กันยายน  2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย...

 
สานสัมพันธ์พยาบาล

วันที่ 3 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
การดูแลผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์เวชชาชีวะ

 
คลินิกเบาหวาน

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2557 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ซ้อมแผน 111

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

Pages