General Activities

 
สโมสรนักศึกษารามาธิบดี และงานกิจการนักศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานคณบดี อาคารเรียนรวม

 
ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ส่งความสุขแก่บุคลากรรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคาร 4 และอาคาร 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ  และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 708 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรม “การดูแลผู้บริจาคอวัยวะสมองตายให้มีปริมาณและคุณภาพสูงสุดสำหรับ Donor Hospital”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5  ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
วันรามาสามัคคี ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
พิธีบวงสรวงศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
R2R CLUB จัดบรรยายให้ความรู้

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
ทำบุญในโอกาสครบรอบ 50 ปี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จันทรนิวัทธิ์ เกษมสันต์ ชั้น 8 อาคาร 1

 
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้กรณีเหตุฉุกเฉิน”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
R2R CLUB จัดบรรยายให้ความรู้

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ