You are here

General Activities

 
อบรมการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน

ในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
เปิดตัวโครงการ “วัคซีนทางเลือกราคาสวัสดิการ”

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
งานแถลงข่าว เรื่อง จะลดการตายก่อนเวลา ในวัยกลางคนลงครึ่งหนึ่งได้อย่างไร

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557  เวลา 10.30 -11.30 น.  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ  

 
งานปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่  13

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
กิจกรรม 3 อ. อารมณ์ อาหาร และออกกำลังกาย

ณ สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557

 
อบรมหลักสูตรเทคนิคพิเศษเพื่อฝึกพัฒนาทักษะพิธีกร ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม

ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 

 
งานวันทันตกรรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2557   ณ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2557 รรม ณ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 
ธรรมบรรยาย ประจำเดือนตุลาคม

วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
อบรมการผ่าตัดตกแต่งและเสริมสร้างเต้านมและใบหน้า

วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory care 2014 Adult to Children

วันที่ 15-18  ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

Pages