General Activities

 
กิจกรรมสื่อสารองค์กรสัญจร งานบริการผ้า

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 อาคารโภชนาการ

 
หนังสือพิมพ์แนวหน้าครบรอบ 36 ปี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์แนวหน้า  

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม  2559  ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อำเภอยะหริ่ง และโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 

 
กิจกรรมสื่อสารองค์กรสัญจร ฝ่ายโภชนาการ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 

 
กิจกรรมการตรวจและประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ในโครงการ “ดูแลเท้าให้ถูกวิธี....ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมสื่อสารองค์กรสัญจร

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายการคลัง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 

 
กิจกรรมเนื่องในวันไตโลก ในหัวข้อ โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่ยังเล็กป้องกันได้

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ บริเวณโถง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
เส้นทางสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
งานวัน “โรคหายาก ประเทศไทย ครั้งที่ 6”

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรม "รามาใส่ใจ 3 โรคร้ายใกล้ตัวคุณ"

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างก่อสร้างโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม 

 
คณะนักกีฬารามาธิบดีเข้าร่วม “กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 7”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สนามหญ้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล