You are here

General Activities

 
The Best Presentation of Hand hygiene

ขอแสดงความยินดีแก่หน่วยงานและผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด The Best Presentation of Hand hygiene ของโครงการ Hand Cleaning…Moving Together 

 
ปฐมนิเทศพยาบาลสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
วันธาลัสซีเมียโลก

วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
Hand Cleaning
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอารี  วัลยะเสวี
 
 
"บรรทัดสุดท้าย" ละครเวทีการกุศล รามาดราม่าครั้งที่ 7
6-8 มิถุนายน 2557
หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 
รพ.พระมงกุฎฯดูงาน

ผศ.นพ.ภาวิทย์  เพียรวิจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ พันเอกทันตแพทย์บริบูรณ์  นาวาเจริญ

 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีทุกท่านเข้าร่วมงาน ประจำปี พ.ศ. 2557

 
แถลงข่าวธาลัสซีเมีย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามา...
 
รับมอบเงินบริจาคมูลนิธิรามาธิบดีฯ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร  เหล่าธรรมธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาค

 
ท่านผู้หญิงบริจาค

ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์  คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ  อาจารย์แพทย์  รับมอบเงินจาก ท่านผู้หญิงวิระยา...

 
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ไชยา อภิชโย
ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ไชยา อภิชโย วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 12.00-13.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2...
 
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00-13.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสต...

Pages