General Activities

 
กิจกรรมการตรวจและประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน โครงการ “ดูแลเท้าให้ถูกวิธีชีวิตนี้ไม่มีเบาหวาน”

วันที่ 19 มกราคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
R2R CLUB  จัดบรรยายให้ความรู้

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559  สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559  ณ ห้องบรรยาย 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการประจำปี และพบปะสังสรรค์ปีใหม่ 2559

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

 
สโมสรนักศึกษารามาธิบดี และงานกิจการนักศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานคณบดี อาคารเรียนรวม

 
ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ส่งความสุขแก่บุคลากรรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคาร 4 และอาคาร 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ  และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 708 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรม “การดูแลผู้บริจาคอวัยวะสมองตายให้มีปริมาณและคุณภาพสูงสุดสำหรับ Donor Hospital”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5  ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
วันรามาสามัคคี ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล