You are here

General Activities

 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานที่ “สถานีรามาแชนแนล”

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปี 2560 (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 47)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรมเดินขบวนบุปผชาติสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รามาธิบดี MOU คณะกรรมการพลังงานปรมาณู (CEA) ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2560 ณ  ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 

 
พิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี สู่ชั้นคลินิก รุ่นที่ 50

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี

 
งานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
แถลงข่าว ภัยสำหรับเด็กในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารบำบัดน้ำเสีย

 
ชี้แจงแนวทางการติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 (ครึ่งปีหลัง) และการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล

เมื่อวันที่ 30–31 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
Emergency and Critical Care Medicine Update ครั้งที่ 2

วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 60

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซอร์ เจมส์ ลอดจ์ จังหวัดสระบุรี

 
โครงการอบรม การให้บริการด้วยใจ (Service Mind)

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

Pages