You are here

General Activities

 
การเยี่ยมสำรวจประเมินต่ออายุการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) การปลูกถ่ายตับ (Liver Transplantation) และการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
การประชุมภูมิทัศน์โจทย์วิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ 2565

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเซีย

 
สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลเข้ารับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำปี 2563 ประเภท “สื่อสนับสนุน งานมิตรภาพบำบัดดีเด่น”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสานใจ 1-2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

 
MOU โครงการต้นแบบในการวิเคราะห์โรคในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปผ่าน “โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพไม่ระบุตัวตนที่ได้รับความยินยอมในการนำไปทำวิจัย”และการพัฒนาโครงการการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 8 อาคารหลัก (อาคาร 1 ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี

 
กิจกรรมทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ขาย Vendor best of the year 2021

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
งาน Open House ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

 
RAMA CHANNEL จัดงาน อบรมเทคนิคการจัดแสง จัดมุมให้สวยด้วยตัวคุณ ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกพิธีกรหน้าใหม่

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน อาคารสุโขเพลส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ 2P Safety หมวด Patient Safety I: Infection Prevention and Control หัวข้อ “Hand Hygiene” และหมวด Personnel Safety I: Infection and Exposure หัวข้อ “Vaccine For Hospital Personnel”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
บุคลากรพบผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “ลดความอ้วนด้วยการออกกำลังกาย ทำได้จริงหรือ ?”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น M อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages