กิจกรรมซ้อมแผน Stroke Fast track

กิจกรรมซ้อมแผน Stroke Fast track
กิจกรรมซ้อมแผน Stroke Fast trackกิจกรรมซ้อมแผน Stroke Fast track
กิจกรรมซ้อมแผน Stroke Fast trackกิจกรรมซ้อมแผน Stroke Fast track
กิจกรรมซ้อมแผน Stroke Fast trackกิจกรรมซ้อมแผน Stroke Fast trackกิจกรรมซ้อมแผน Stroke Fast track
กิจกรรมซ้อมแผน Stroke Fast track
 

คณะกรรมการศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมซ้อมแผน Stroke Fast track เพื่อเตรียมความพร้อมการต่ออายุการรับรองเฉพาะโรค ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น 1 อาคาร 4