“ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” เปิดให้บริการแห่งแรกที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์

ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี เปิดให้บริการแห่งแรกที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์
ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี เปิดให้บริการแห่งแรกที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี เปิดให้บริการแห่งแรกที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์
ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี เปิดให้บริการแห่งแรกที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี เปิดให้บริการแห่งแรกที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี เปิดให้บริการแห่งแรกที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด นำโดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ เปิด “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” ซึ่งเปิดให้บริการแห่งแรกที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการดูแลสุขภาพคนไทย เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ที่ต่อเนื่อง สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์สุขภาพรามาธิบดีได้ที่ https://www.healthspacesforall.com

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์