คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการฉีดวัคซีน ถวายแก่คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย - เนปาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการฉีดวัคซีน ถวายแก่คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย - เนปาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการฉีดวัคซีน ถวายแก่คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย - เนปาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการฉีดวัคซีน ถวายแก่คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย - เนปาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการฉีดวัคซีน ถวายแก่คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย - เนปาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการฉีดวัคซีน ถวายแก่คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย - เนปาล
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (JEV) ถวายแก่คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย - เนปาล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคก่อนเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์