พิธีเปิดห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พิธีเปิดห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พิธีเปิดห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาพิธีเปิดห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาพิธีเปิดห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาพิธีเปิดห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาพิธีเปิดห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาพิธีเปิดห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย พล. ต. อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ผู้บริจาคเงินในการปรับปรุงห้องประชุมฯ และ ผศ. นพ.อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันทำพิธีเปิด โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก (อาคาร 1)