You are here

รมช. สธ. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รมช. สธ. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
รมช. สธ. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์รมช. สธ. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
รมช. สธ. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์รมช. สธ. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์รมช. สธ. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยไอซียู AIIR 4C และ Cohort ไอซียู 5A โดยมี นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ