งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก

งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก
งานสัปดาห์วันมะเร็งโลกงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก
งานสัปดาห์วันมะเร็งโลกงานสัปดาห์วันมะเร็งโลกงานสัปดาห์วันมะเร็งโลกงานสัปดาห์วันมะเร็งโลกงานสัปดาห์วันมะเร็งโลกงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีบรรยายหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งนรีเวช และการดูแลตัวเองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง ซึ่งบรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย 

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)