You are here

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2564

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2564
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2564ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2564ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2564ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2564ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2564ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2564
 

สำนักงานสวัสดิการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2564 ภายในงานมีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จำนวน 9 รูป ซึ่งมี ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี และมีบุคลากรรามาธิบดีเข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร