You are here

 
จะดีไหม? PEER SUPPORT HUB

ถ้ามีคนที่พร้อมรับฟังเราในทุกปัญหา

 
Research Tour 2022 ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.30-16.30 น. ณ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
Research Camp (Online-III) ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านทาง Zoom Meeting

 
Ramathibodi Student Well-being Center

ช่องทางการติดต่อ เพื่อรับบริการปรึกษาด้านสุขภาพใจ

 
RESEARCH CAMP (Online-ll) ปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น. Zoom Meeting

 
RESEARCH TOUR 2021

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-14.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย

 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการ “พัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล”

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2564

 
RESEARCH CAMP (Online-I) ปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่าน Application Zoom Meeting

 
DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2021 “ปัจจัยก้าวสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00-19.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeing และ Facebook Live: ต้นกล้ารามาธิบดี

 
งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๑ และพิธีอำลาอาจารย์

วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

Pages