พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการ “พัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล”

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2564

 
RESEARCH CAMP (Online-I) ปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่าน Application Zoom Meeting

 
DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2021 “ปัจจัยก้าวสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00-19.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeing และ Facebook Live: ต้นกล้ารามาธิบดี

 
งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๑ และพิธีอำลาอาจารย์

วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

 
พิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ (ศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๑)

วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
RESEARCH CAMP 2021 (On-sighteseeing) By โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนได้ที่ http://is.gd/awNXV8 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564

 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี กำหนดปิดรับสมัคร 31 มีนาคม ของทุกปี

 
RESEARCH CAMP #2 (Online) ปีการศึกษา 2563 By โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. จัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

 
โครงการ “พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 16 A TAXI DRIVER”

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

 
การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓