You are here

 
งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๑ และพิธีอำลาอาจารย์

วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

 
พิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ (ศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๑)

วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
RESEARCH CAMP 2021 (On-sighteseeing) By โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนได้ที่ http://is.gd/awNXV8 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564

 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี กำหนดปิดรับสมัคร 31 มีนาคม ของทุกปี

 
RESEARCH CAMP #2 (Online) ปีการศึกษา 2563 By โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. จัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

 
โครงการ “พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 16 A TAXI DRIVER”

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

 
การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 
เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "โภชนบำบัด และการบริหาร รุ่นที่ 31"

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณมณทิชา พันธุ์ไพร โทร.0-2201-1331

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Faculty hour หัวข้อ "ภาษีและการจัดการการเงินเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาแพทย์"

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
โครงการทัศนศึกษา อาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 18

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Pages