You are here

 
E-Orientation for New Graduate Students Academic Year 2020

through e-learning system between August 11-21, 2020

 
DEAN'S PARTIES & SCIENCE FAIR 2020

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ขอเชิญนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีเข้าร่วมกิจกรรม Faculty hour "คณบดีพบนักศึกแพทย์รามาธิบดี"

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30-16.30 น. ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี    

 
ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีทุกท่านเข้าร่วมพิธี มอบหมวกพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-13.15 น. ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาณ จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Faculty hour เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
กำหนดการขอผ่อนผัน "เกณฑ์ทหาร" ประจำปี 2563

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ งานกิจการนักศึกษา

 
ขอเรียนเชิญอาจารย์รามาธิบดีร่วมงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

 
พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 12 ตอน V for Vendetta

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

Pages