You are here

 
ประกาศชื่อผู้ได้รับทุน Student Exchange Program 2016 รอบ2

เอเชีย 16 ทุน ออสเตรเลีย 2 ทุน และยุโรป/อเมริกา 4 ทุน

 
โครงการงานกิจการนักศึกษาพบศิษย์รามาธิบดีชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วทบ.

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 513 อาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
โครงการงานกิจการนักศึกษาพบศิษย์รามาธิบดีชั้นปีที่ 1

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2559 (รอบสุดท้าย)

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ในระหว่างวันที่ 3 - 21 ต.ค.59

 
ปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ขอเชิญชวนนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีเข้าร่วมกิจกรรม Dean's PARTIEs

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559  เวลา 12.00 - 15.00 น. และ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.imcp...

 
STUDENT EXCHANGE PROGRAM 2016 (ROUND 2)

หมดเขตรับสมัคร 29 ก.ค. 59

 
Medical Student Admissions: A New English Track Included

Requirements: tests on biology, chemistry, and mathematics or physics if IGCSE ≥ A, else SAT II ≥ 650, or IB ≥ 6 ; IBT TOEFL ≥ 80 or IELTS ≥ 6.5 ; BMAT

 
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor) "แพทย์ที่ดีในอนาคตอยู่ในมือท่าน"

สมัครด่วนภายในวันที่ 1 ก.ค. 59 ลงทะเบียนได้ที่ นางสาวศิรินภา สงวนสุข โทร 1736 หรือ E-mail : sirinapa.san@mahidol.ac.th

 
โครงการนักศึกษารามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 ลงทะเบียน บริเวณใต้อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

 
โครงการนักศึกษารามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 ลงทะเบียน บริเวณใต้อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

Pages