การสอบสัมภาษณ์ระบบรับตรง กสพท.ปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2017 ถึง 31 ตุลาคม 2017

 
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา

สายรหัส 001 - 008 และ 161 - 180 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และสายรหัส 081 - 160 และ 181 - 189 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

 

of Ramathibodi Medical School for 2017 academic year. Confirmation, an essay, and required documents must be submitted and completed.

 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาที่ผ่านต้องเตรียมเอกสารและไปสอบสัมภาษณ์

 
STUDENT EXCHANGE PROGRAM 2017 (Full/Partial Scholarship)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธ.ค. 2559

 
คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 4-5

ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
New Alternative PCCMS-Ramathibodi MD Admission Track

for 16-24 year old students with minimum requirements: GPAX, 3.5; TOEFL, 590 (IELTS, 7); SAT Math, 700; Biology, 700; Chemistry, 700; Physics, 650.

 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Basic ECG interpretation 1 and 2

ครั้งที่ 2 : วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง 623-624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม