เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์

วันนี้ จนถึงวันที่ 8 ธ.ค. 60 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาพรรณ 0-2201-0798 E-mail : supapan.sup@mahidol.ac.th

 
การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 1/1

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. 

 
กำหนดการขอผ่อนผัน "เกณฑ์ทหาร" ประจำปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561

 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
บ้านของเรา...รามาธิบดี เพื่อนักศึกษาแพทย์ใหม่ (รุ่น ๕๓)

๑๑ ส.ค. ๖๐ ณ ห้อง ๙๑๐ เป็นงานเพื่อส่งเสริมการสร้างเป้าหมายการเรียนรู้และแรงบันดาลใจเพื่อเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformative leaders)

 
พิธีบายศรีรับขวัญศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๓

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๙๑๐ ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ขอเชิญร่วมฟังประสบการณ์ในวิชาชีพแพทย์ "Rama Talk" for medical students: ความสุขในวิชาชีพแพทย์

ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
Faculty Hours “Let’s explore the World!”

ในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์