ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพบนกำแพงในโครงการ สรรค์ศิลป์รามาธิบดีในดวงใจ