ขอเชิญออกแบบตราสัญลักษ์ สำนักพิมพ์รามาธิบดี เพื่อประชาสัมพันธ์ “สำนักพิมพ์รามาธิบดี”