ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร นำผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นแบบอินทรีย์มาร่วมแบ่งปัน "แบ่งกันปลูก ปันกันกิน ปลูกผักไว้เยอะ แต่กินคนเดียวมันเหงา มาแบ่งกับเราดีไหม"