โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 734

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 734
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 734 จำนวน 60 รายการ มอบให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุนทร หลั่นเจริญ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ