รามาฯ ร่วมใจออกกำลังกาย VIRTUAL CAL CHALLENGE

เริ่มส่งผลกิจกรรม 10 ม.ค. - 30 ก.ย. 65

 
รู้ทัน ป้องกันพยาธิ

อาการที่พบได้บ่อย เลือดจาง เหนื่อยง่าย ขาและเท้าอาจมีรอยคล้ายเส้นจากพยาธิไช ปวดท้องเรื้อรัง คันรูทวาร เวลาถ่ายอาจเห็นพยาธิปนมากับอุจจาระ

 
ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงภัยเงียบจาก โรค NCDs

โรค NCDs หรือ Non-Communicable Diseases หมายถึง โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เป็นแล้วมักไม่หายขาด แต่ควบคุมให้ดีได้โดยกา...

 
ต้อนรับสถาบันโรคทรวงอกเข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
การตรวจรักษาและดูแลสร้างเสริมสุขภาพ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 
ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตกรุ๊ป A, O, AB

บริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน

 
เดินถนนอย่างไร...ให้ปลอดภัย

เดินบนทางเท้า เดินชิดริมในสุดของถนน เดินเรียงเดี่ยวไม่เดินคู่กัน ไม่หยอกล้อกันขณะเดินถนน มองซ้าย-ขวาก่อนก้าวไปบนถนน ...

 
โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 762

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ดร.วสันต์-คุณวัชรีกุล รัตนานุภาพ มอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณชยันต์ เต็มสาธิต-คุณมนัญญา อาจกิจโกศล และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด และมูลนิธิสานฝันปันรอยยิ้ม โดย ดร.ณัฎฐพงษ์ สุทธิวงศ์สุนทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่...

Pages