งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 17.00-21.30 น. ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 และห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

5 ขั้นตอนการทำความสะอาดตู้น้ำดื่ม

 
พิธีรับมอบอุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ตามโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 2C2 ชั้น 2 อาคารพรีคลินิกและ​ศูนย์​วิจัย​สถาบัน​การแพทย์​จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อบรม “โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง”
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 810BC ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
การอบรม โครงการยุทธศาสตร์สื่อความหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
ขอเชิญผู้สนใจรับชม LIVE FACEBOOK "พาแม่ไปกินอะไรดี"

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-09.30 น.

 
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันแม่ "พาแม่ไปกินอะไรดี"

ร่วมส่งเมนูอาหารอร่อย ๆ และดีต่อสุขภาพที่จะพาคุณแม่ไปกิน คนละ 1 เมนู ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

 
ต้อนรับคณะดูงานจากสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 319 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และห้องทำงานฝ่ายสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระ...

 
พิธีเปิดห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
เริมติดกันได้ ถ้าไม่ระวัง !

เริมเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ ซิมเพล็กซ์ (herpes simplex virus) ติดจากคนสู่คนผ่านสิ่งคัดหลั่งจากผู้ที่ใกล้ชิด โดยเฉพาะทางปากและอวัยวะเพศ...

Pages