เพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

เพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

 
สัญญาณเตือน เมื่อไตมีปัญหา

อาการที่เกี่ยวข้องกับโรคไต

 
ปรับพฤติกรรมเสี่ยงข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อม คือ ภาวะที่กระดูกอ่อนผิวข้อเข่าเสื่อมสภาพ ชั้นกระดูกอ่อนผิวข้อบางลงทำให้เจ็บและติดขัดเวลาทำกิจกรรม ถ้าเป็นมากจะเกิดข้อเข่าผิดรูป

 
New Normal For Health Promotion

01 ดูแลสุขภาพ 02 ดูแลสุขอนามัย 03 หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง...

 
ตากุ้งยิง

"ตากุ้งยิง" เกิดจากการติดเชื้อที่เปลือกตา เมื่อต่อมไขมันที่เปลือกตามีการอุดตันส่งผลทำให้เกิดเชื้อโรคเข้าไปได้คล้ายการเกิดสิว

 
ลด งด เลี่ยง ถ้าไม่อยากเสี่ยง โรคความดันเลือดสูง

โรคความดันเลือดสูง อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคไตเรื้อรัง เป็นต้น

 
HOW TO บริหารสุขภาพจิต ในช่วงวิกฤต COVID-19

1. มีสติ อยู่กับปัจจุบัน 2. ค้นพบตัวตนในมุมใหม่ 3. ติดตามข่าวสารแต่พอดี 4. ส่งต่อพลังใจที่สร้างสรรค์ 5. ปรึกษาจิตแพทย์

 
5 วิธีดูแลเด็กช่วง COVID-19

1. ท่าทีที่สงบมั่นคงของผู้ดูแล จะช่วยให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและสบายใจ...

 
ไม่ปกปิด ไม่แพร่เชื้อ ไม่เป็นตราบาป COVID-19

การติดเชื้อไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจ

 
คำแนะนำการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ใหญ่ในช่วงการระบาดของโควิด-19

วัคซีนที่แนะนำ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส

 
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COVID-19

สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่มีอาการไม่รุนแรง

 
ใช้ตู้และหลอด UVC ระวังอันตรายต่อผิวหนัง

UVC อันตรายต่อผิวหนัง UVC อันตรายต่อดวงตา

 
อาการถอนสุรา

การดื่มสุราเป็นประจำในปริมาณมากแล้วหยุดหรือลดปริมาณอย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดอาการลงแดงจนอาจเสียชีวิตได้