เพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

เพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

 
3 เรื่องควรระวังในการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด-19

1  อาจทำให้ การทำงานของตับ การทำงานของไต แย่ลง...

 
คำถามฮิตวัคซีนโควิด-19

หากได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 แต่ตรวจไม่พบเชื้อ จะรับวัคซีนเข็มที่ 2 ได้หรือไม่...

 
นอนไม่หลับ ทำไงดี

โรคนอนไม่หลับ วินิจฉัยโดย หลับยาก ตื่นช่วงกลางคืน คือ ไม่สามารถคงการหลับได้ตลอดคืน มีตื่นบ่อยแล้วกลับไปหลับต่อได้ยาก...

 
ผลกระทบระยะยาวของโควิด-19 (Long COVID)

คือ ผลกระทบระยะยาวของการเป็นโควิด-19 โดยยังมีอาการผิดปกติมากกว่า 4 สัปดาห์ มักพบในผู้ที่ป็นโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงตั้งแต่ต้น

 
หน้าฝนแล้วระวังโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสมียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อมาสู่คน

 
วางแผนฉีดวัคซีนอย่างไร สำหรับผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว

คำแนะนำการฉีดวัคซีน COVID-19 วัคซีนปอดอักเสบและวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 
วัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA COVID-19 vaccine)

เป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์เอ็มอาร์เอ็นเอที่กำกับการสร้างโปรตีนหนามของไวรัสซาร์ส-โควี-2

 
2 วัคซีนสำคัญที่ควรได้รับ ในช่วงวิกฤตโควิด-19

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 
เมื่อผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19 แต่เด็กไม่ติดเชื้อ จะดูแลอย่างไรดี

พิจารณาฝากเด็กไว้กับญาติหรือผู้อื่นที่พอจะดูแลเด็กได้

 
12 ข้อปฏิบัติ เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องกักตัวอยู่บ้าน

1. ไม่ให้ใครมาเยี่ยมที่บ้าน 2. อยู่ในห้องตัวเองตลอดเวลารักษาระยะห่างกับคนในบ้านอย่างน้อย 2 เมตร...

 
 ในช่วง COVID-19 หากมีอาการดังนี้ ไม่ควรปล่อยไว้ รีบมาพบแพทย์ด่วน

เจ็บแน่นหน้าอก หายใจหอบเหนื่อยอย่างรุนแรง...

 
ตากุ้งยิงเกิดจาก?

ต่อมไขมันที่เปลือกตาอักเสบติดเชื้อ