เพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

เพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

 
COVID-19 กักอย่างไร ไม่ติดต่อ?

ทำไมต้องกักตัว 14 วัน ใครที่ควรกักตัว วิธีกักตัวที่ถูกต้อง

 
10 STEPS กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ

- ใครที่ควรกักตัว 14 วัน - ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง - ผู้ที่ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19

 
ความเหมือนและความแตกต่าง COVID-19 กับ ไข้หวัดใหญ่

เป็นการติดเชื้อของระบบการหายใจ มีอาการแสดงคล้ายกันตั้งแต่ไม่อาการ อาการเล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรงมากจนเสียชีวิต

 
วิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา

กรณีมีคนในบ้านป่วยหรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

 
7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19

การเว้นระยะห่างทางกายภาพกับบุคคลอื่น เป็นหนึ่งในมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อที่ติดต่อทางละอองฝอย หรือการสัมผัส โดยเฉพาะ COVID-19

 
ระยะการระบาดของ COVID-19

ขณะนี้การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย อยู่ในระยะที่ 2 กระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ได้เตรียมมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เข้าสู่ระยะที่ 3 หรือชะลอให้เข้าสู่ระยะที่ 3 ให้ช้าที่สุด

 
แคลเซียมในแต่ละวัน ปริมาณในแต่ละวัย

แคลเซียมมีความสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูก หารได้รับไม่เพียงพออาจเสี่ยงต่อภาวะกระดูกหักง่าย หรือกระดูกพรุน เพราะร่างกายสังเคราะห์แคลเซียมเองไม่ได้

 
ใช้หน้ากากอนามัยให้มีประสิทธิภาพ ป้องกัน COVID-19

วิธีใส่หน้าการอนามัย วิธีถอดหน้ากากอนามัย และสิ่งที่ไม่ควรทำ

 
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สาเหตุ ร้อยละ 95-100 เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีที่บริเวณปากมดลูก ซึ่งเชื้อนี้สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ร่วมด้วย

 
กินเค็ม สะเทือนไต ปรับพฤติกรรม ลดเค็ม ลดเสี่ยง

การกินอาหารที่มีรสเค็มจัดอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต ความดันเลือดสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

 
ไวรัสโรต้าในเด็ก

เมื่อติดเชื้อแล้ว มักจะทำให้ท้องเสียรุนแรง เป็นได้ทุกเพศทุกวัย แต่มักเกิดในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 2 ปี

 
5 วิธี ดูแลสภาพจิตใจ หลังเผชิญความเศร้า

1. มีสติ 2. สร้างความเข็มแข็ง 3. ดูแลสภาพจิตใจ 4. ไม่ยึดติดกับอดีต 5. ให้เวลาเป็นเครื่องช่วย