เพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

เพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

 
5 วิธีดูแลเด็กช่วง COVID-19

1. ท่าทีที่สงบมั่นคงของผู้ดูแล จะช่วยให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและสบายใจ...

 
ไม่ปกปิด ไม่แพร่เชื้อ ไม่เป็นตราบาป COVID-19

การติดเชื้อไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจ

 
คำแนะนำการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ใหญ่ในช่วงการระบาดของโควิด-19

วัคซีนที่แนะนำ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส

 
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COVID-19

สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่มีอาการไม่รุนแรง

 
ใช้ตู้และหลอด UVC ระวังอันตรายต่อผิวหนัง

UVC อันตรายต่อผิวหนัง UVC อันตรายต่อดวงตา

 
อาการถอนสุรา

การดื่มสุราเป็นประจำในปริมาณมากแล้วหยุดหรือลดปริมาณอย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดอาการลงแดงจนอาจเสียชีวิตได้

 
9 วิธีดูแลกายและใจรับมือ COVID-19

ตามแนวทางการบำบัดโดยการยอมรับและการให้สัญญา (Acceptance & Commitment Therapy: ACT)

 
10 จุดสะสม COVID-19

ธนบัตร และเหรียญ ที่จับประตูหรือลูกบิดประตู โต๊ะทำงาน โทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์มือถือ ราวบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ บัตรคูปองอาหาร บัตรจอดรถแบบบัตรแข็ง ตู้ ATM หรือตู้อัตโนมัติต่าง ๆ ห้องน้ำสาธารณะ พัสดุ

 
วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน สะอาดง่าย ห่างไกล COVID-19

ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นของแอลกกอฮอล์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป อย่างน้อย 20 วินาทีให้ทั่วมือ

 
COVID-19 กักอย่างไร ไม่ติดต่อ?

ทำไมต้องกักตัว 14 วัน ใครที่ควรกักตัว วิธีกักตัวที่ถูกต้อง

 
10 STEPS กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ

- ใครที่ควรกักตัว 14 วัน - ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง - ผู้ที่ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19

 
ความเหมือนและความแตกต่าง COVID-19 กับ ไข้หวัดใหญ่

เป็นการติดเชื้อของระบบการหายใจ มีอาการแสดงคล้ายกันตั้งแต่ไม่อาการ อาการเล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรงมากจนเสียชีวิต