เพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

เพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

 
อ่านฉลากโภชนาการ อย่างไรให้ถูกต้อง

1. ฉลากโภชนาการแสดงข้อมูลสารอาหารและพลังงานต่อ 1 หน่วยบริโภค 2. ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts: GDA)หรือฉลากหวาน มัน เค็ม

 
พฤติกรรมเสี่ยงโรคตาแห้ง

ปัจจัยเสี่ยง อายุ 65 ปีขึ้นไป เพศหญิง ใช้สายตาจ้องอุปกรณ์ดิจิทัล โรคประจำตัว

 
COVID-19 กับ ผู้ป่วยมะเร็ง

โรคมะเร็งโดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มมะเร็งเม็ดเลือด-ต่อมน้ำเหลือง และกลุ่มมะเร็งเนื้องอก

 
COVID-19 ในเด็ก

เด็กส่วนใหญ่ติดเชื้อจาก อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ในบ้านที่ติดเชื้อ มีประวัติสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

 
จับตรงนี้

ต้องล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

 
ผู้ป่วย COVID-19 แพร่เชื้อได้อย่างไร

ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ และมีโอกาสแพร่เชื้อสูงสุดในช่วงแรกที่ป่วย

 
ไม่ปกปิด ไม่แพร่เชื้อ COVID-19

ผศ. พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล อาจารย์ประจำโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (สาขาจิตเวชศาสตร์)

 
เว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19

การเว้นระยะห่างทางสังคมกับบุคคลอื่น เป็นหนึ่งในมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อที่ติดต่อทางละอองฝอย หรือการสัมผัส โดยเฉพาะ COVID-19 สามารถทำได้หลายวิธี

 
เช็กเลย เป็นโควิด-19 หรือยัง?

ถ้ามีความเสี่ยงตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ตรวจหาการติดเชื้อฟรี

 
ไม่อยากล็อกดาวน์ ต้องเปิดใจ ให้ข้อมูล ร่วมมือป้องกัน

เราต้องร่วมมือร่วมใจ ไม่ให้โควิด-19 ระบาดในวงกว้าง

 
รักลูกอย่างไร ห่างไกลโรคอ้วน

อันตรายจากโรคอ้วนในเด็ก

 
เรื่องความรู้ เกี่ยวกับ "เอดส์"

เอชไอวีกับเอดส์ ต่างกันอย่างไร