INFOGRAPHICS  

You are here

เพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

 
ไม่ปกปิด ไม่แพร่เชื้อ COVID-19

ผศ. พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล อาจารย์ประจำโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (สาขาจิตเวชศาสตร์)

 
เว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19

การเว้นระยะห่างทางสังคมกับบุคคลอื่น เป็นหนึ่งในมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อที่ติดต่อทางละอองฝอย หรือการสัมผัส โดยเฉพาะ COVID-19 สามารถทำได้หลายวิธี

 
เช็กเลย เป็นโควิด-19 หรือยัง?

ถ้ามีความเสี่ยงตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ตรวจหาการติดเชื้อฟรี

 
ไม่อยากล็อกดาวน์ ต้องเปิดใจ ให้ข้อมูล ร่วมมือป้องกัน

เราต้องร่วมมือร่วมใจ ไม่ให้โควิด-19 ระบาดในวงกว้าง

 
รักลูกอย่างไร ห่างไกลโรคอ้วน

อันตรายจากโรคอ้วนในเด็ก

 
เรื่องความรู้ เกี่ยวกับ "เอดส์"

เอชไอวีกับเอดส์ ต่างกันอย่างไร

 
Check List สุขภาพจิต แบบไหน ควรพบแพทย์

การนอนหลับ อารมณ์ความรู้สึก ความคิด การทำงานของสมอง พฤติกรรม

 
โรคต้อกระจก คืออะไร?

คือ ภาวะที่เลนส์แก้วตาขุ่น ไม่ใสเหมือนปกติ ทำให้มองไม่ชัด หรือคุณภาพการมองเห็นลดลง

 
สัญญาณเตือนเสี่ยงอัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์ เป็นโรคความจำเสื่อมชนิดหนึ่ง เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างและการทำงานของเนื้อสมอง มักพบในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดอาการหลงลืม

 
"อาการแพ้ยา" ควรสังเกตอย่างไร

อาการแพ้ยา การแพ้ยาชนิดเฉียบพลัน การแพ้ยาชนิดไม่เฉียบพลัน

 
การปฐมพยาบาล "ข้อเท้าพลิก"

ข้อเท้าพลิกส่วนมากเป็นการพลิกของข้อเท้าเข้าด้านใน ทำให้เส้นเอ็นบริเวณตาตุ่มด้านนอกเกิดการยืดและบาดเจ็บ ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการเจ็บที่บริเวณตาตุ่มด้านนอก

 
พฤติกรรมความปรกติใหม่ สำหรับนักเรียน

ในช่วงนี้โรงเรียนเปิดเทอม นักเรียนมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันในขณะเรียน และทำกิจกรรมต่าง ๆ จึงขอแนะนำพฤติกรรมความปรกติใหม่สำหรับเด็กนักเรียน

Pages