INFOGRAPHICS  

You are here

เพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

 
12 ข้อปฏิบัติ เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องกักตัวอยู่บ้าน

1. ไม่ให้ใครมาเยี่ยมที่บ้าน 2. อยู่ในห้องตัวเองตลอดเวลารักษาระยะห่างกับคนในบ้านอย่างน้อย 2 เมตร...

 
 ในช่วง COVID-19 หากมีอาการดังนี้ ไม่ควรปล่อยไว้ รีบมาพบแพทย์ด่วน

เจ็บแน่นหน้าอก หายใจหอบเหนื่อยอย่างรุนแรง...

 
ตากุ้งยิงเกิดจาก?

ต่อมไขมันที่เปลือกตาอักเสบติดเชื้อ

 
ฤดูฝนมาแล้ว เด็ก ๆ ระวังโรคมือเท้าปากให้ดี

โรคมือเท้าปาก เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะน้อยกว่า 5 ปี สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเอนเทอโร

 
เช็กอาการโรคซึมเศร้าในช่วง COVID-19

หากมีอาการมากกว่า 5 ข้อ ควรรีบปรึกษาแพทย์

 
ใส่รองเท้าส้นสูง เสี่ยงเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนจริงหรือไม่?

การใส่รองเท้าส้นสูง ทำให้น้ำหนักตัวเอียงไปด้านหน้าและมีการแอ่นตัวไปด้านหลัง ส่งผลให้กล้ามเนื้อบริเวณหลัง เข่าและสะโพกทำงานหนักผิดปกติ เสี่ยงต่อภาวะเสื่อมและบาดเจ็บของหมอนรองกระดูก

 
ทำไมตรวจโควิด-19 หลายครั้งกว่าจะเจอ

ตรวจหาเชื้อเร็วเกินไป เพราะเชื้อใช้ระยะเวลาฟักตัวในร่างกาย 2-14 วัน

 
ใครที่ต้องตรวจโควิด-19 เร็วที่สุด?

ผู้ที่พูดคุยกับผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกผู้ป่วยโควิด-19 ไอ จามรด โดยไม่มีการป้องกัน

 
นั่งรถตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำไมต้องใส่แมสก์

เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งกระจายออกไปในวงกว้าง เพื่อลดการรับเชื้อทางจมูกและปาก

 
โรคมาลาเรีย

โรคมาลาเรียหรือไข้ป่า เกิดจากยุงก้นปล่องตัวเมียที่มีเชื้อพลาสโมเดียมกัด เมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดจะไปฟักตัวที่ตับ

 
ภาวะ ISRR กับวัคซีนโควิด-19

ปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับความเครียดจากการฉีดวัคซีน

Pages