พรปีใหม่ 2556 จากกรรมการบริหารคณะฯ

 

     การก้าวเข้าสู่ปีที่ 44 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2556 คณะฯ ซึ่งเปรียบเสมือน “บ้านของเรา ชาวรามาธิบดี” จะมีการปรับพื้นที่ครั้งใหญ่ที่อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและส่วนที่เกี่ยวข้อง และดำเนินโครงการก่อสร้างสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ (โครงการรามาธิบดี-บางพลี) ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีสมาชิกในบ้านมากกว่า 8,000 คนแล้ว ที่รองรับการขยายตัวของพันธกิจทุกด้าน ซึ่งชาวรามาธิบดีต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำให้บ้านของพวกเราน่าอยู่ มีความสุขกับการดำเนินงานในทุกพันธกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือ การทำให้บ้านของเราเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และสร้างสรรค์ผลงานที่จะเป็นประทีปส่องทางด้านสุขภาพของประเทศ

     ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 นี้ ในนามของผู้บริหารคณะฯ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ชาวรามาธิบดีทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์
คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล