(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Research Progress Report R3 (3/65)
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08:00-09:00 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 23/09/2022)
 
Introduction to Surgical research 2022
วันจันทร์ที่ 3-วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00:00-12:00 น. ห้องคอมพิวเตอร์ 317 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการร... (Date: 03/10/2022 to 07/10/2022)
 
Treat Pancreas
"Treat Pancreas"  วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 28/09/2022)
 
Critical Limb Ischemia
on Tuesday, 27th September 2022; 12:00-14:00 PM (Date: 27/09/2022)
 
Pectus Deformity Workshop
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08:45-11:30 น. ห้องสอนแสดงกัลยาณกิติ์ กิติยากร ชั้น 4 อาคาร 1 (Date: 06/10/2022)
 
Sub-Eyebrow Blepharectomy
Platelet Rich Plasma + b-FGF (PRPF) therapy  : Dr.Tomoko Joia Hayashi September 30, 2022 @09:00-10:00 am. -... (Date: 30/09/2022)
 
Ramathibodi Duplex Ultrasound Workshop
โดย สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา และ... (Date: 16/09/2022)
 
InterhospitalVascularConference
สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศ... (Date: 24/11/2022)
 
Research Progress Report R3 (2/65)
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08:00-09:00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคาร 1 (Date: 16/09/2022)
 
13th Medication Error knowledge management
รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565, รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 12:00-15:30 น.... (Date: 13/09/2022)
 
Workplace Based Assessment
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 07:45-08:45 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 14/09/2022)
 
Research Progress Report
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08:00-09:00 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 09/09/2022)