(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Venous Thromboembolism Prophylaxis
การป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาหลังการผ่าตัด (Venous Thromboembolism Prophylaxis : VTE) วันอังคารที่ 29... (Date: 29/03/2022)
 
Traumalic Brain injury in children
"Traumalic Brain injury in children" วันพุธที่ 9 มีนาคม  2565 เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 09/03/2022)
 
TransplantFellowship
จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-31 มีนาคม 2565 (Date: 03/03/2022)
 
ไส้ติ่งแตก
" Appendix rupture" วันพุธที่ 2 มีนาคม  2565 เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 02/03/2022)
 
Personal Data Protection Act
Integrated  Conference : "Personal Data Protection Act" โดยคุณอาภาธร ราชชุมพล  ผู้อำนวยการ... (Date: 09/03/2022)
 
Care Lab 2022
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม CARE Lab 2022 โครงการปฏิบัติการการผ่าตัดและศึกษาวิจัยท... (Date: 28/03/2022)
 
Urological Interhospital Conference
Urological  Interhospital Conference (ครั้งที่ 3 / 2564)  ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พศ. 2565 เวลา 12:00... (Date: 25/02/2022)
 
Medical Student and the Perianal abscess
"Medical Student and the Perianal abscess" วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 23/02/2022)
 
INTERHOSPITAL COLORECTAL CONFERENCE
โรงพยาบาล รามาธิบดี วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 - 16.00 น. PLATFORM : 12.00-12.30 รับ Password... (Date: 08/03/2022)
 
Advanced Trauma Life Support for Doctors (ATLS)
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ เวชบำบัดฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤต จัดอบรมเชิงปฏิบัต... (Date: 23/03/2022 to 25/03/2022)
 
Basic anastomosis (13_02_65)
ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดอบรม Basic Anastomosis workshop for resident  วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:00... (Date: 13/02/2022)
 
Lung cancer
 "Lung cancer" วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 09/02/2022)