(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
AORTITE
"AORTITE" วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565  เวลา 11.00-12.00 น. (Date: 31/08/2022)
 
Surgical Endoscopy Education
No Saturday September 10th, 2022 | 8:00-16:00 | @Olympus T-TEC  (Date: 10/09/2022)
 
EggRoll
"EGG ROLL" วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565  เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 24/08/2022)
 
Basic breast imaging
ขอเชิญอาจารย์ และแพทย์ประจำบ้าน ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ Basic breast imaging โดย อ.พญ.ศรัณย์ธร ลาภกิตติโชติ ภาควิชารั... (Date: 08/09/2022)
 
Immunonutrition management in perioperative surgery
โดย อ.นพ.ธาริน ธรรมพงษา วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00-19:00 น. (Date: )
 
VAS Fellow 66
รับสมัครจำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2565 (Date: 01/08/2022)
 
Trauma Love and thunder
Trauma Love and thunder วันพุธที่ 2 สิงหาคม   2565 เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 03/08/2022)
 
Gallbladder
Gallbladder วันพุธที่ 27 กรกฎาคม   2565 เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 27/07/2022)
 
Foreign bodies
Foreign bodies วันพุธที่ 6 กรกฎาคม   2565 เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 06/07/2022)
 
Orientation Research
ข้อกำหนดและคำแนะนำการทำงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565... (Date: 08/07/2022)
 
สมัครแพทย์ประจำบ้านกุมารศัลยศาสตร์
จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2565 (Date: 15/07/2022)
 
Stranger Skins
Stranger Skins วันพุธที่ 29 มิถุนายน  2565 เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 29/06/2022)