(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
PDPA in Medical Education
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 12/04/2023)
 
ELECTIVE ABROAD 2023
Friday, 21 April 2023 @07:45-08:45 am Room 623, floor 2 Administrative building (Date: 21/04/2023)
 
Relscitative tharacotomy
Pre-workshop lecture : Sunday 26 March 2023 @17:00-17:30 Workshop : Wednesday 29 March 2023 @9:00-12:00 Hand... (Date: 26/03/2023)
 
12th Surgical Quality Conference
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08:00-15:30 น. ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม... (Date: 18/04/2023)
 
SURGEON ASPECTS
SPEAKER: Asst.Prof. Jakrapan Jirasiritham MODERATOR: Asst.Prof. Tharin Thampongsa March 15, 2023; 12:00-01:0... (Date: 15/03/2023)
 
CARELAB 2023
วันที่ 27-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (AN1-301) อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1 ชั้น 3 ภาควิชากาย... (Date: 27/03/2023 to 31/03/2023)
 
Research Proposal Resident 1 (7/65)
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00-09:30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารหลัก (Date: 17/02/2023)
 
MOU Plastic and Yanhee 2023
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล  กับ หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลยันฮี วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ... (Date: 22/02/2023)
 
Ramathibodi Surgical Endoscopy Workshop 2023
15-17 February 2023 @Gastroenterology Endoscopy Center 5fl. Somdech Phra Deparatana Medical Center, Ramathibodi ho... (Date: 15/02/2023 to 17/02/2023)
 
CHIEF'S CONFERENCE 2023
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08:00-14:30 น. ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ (Date: 23/03/2023)
 
Research Proposal Resident 1 (6/65)
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00-09:30 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 10/02/2023)
 
Fatal drug interaction
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:25-08:45 น. ห้องบรรยาย 621 และ 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 22/02/2023)