(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
How will ChatGPT and Al affect medical education
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 21/06/2023)
 
Mastery course in Prostate cancer
Robot-assisted radical prostatectomy and novel modalities วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ  Pullman Bangkok K... (Date: 07/07/2023)
 
Admission and Discharge
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 14/06/2023)
 
RASP 2023
การอบรมวิชาการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่ 17 (RASP2023) ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2023 ณ  Pullman Bangkok King... (Date: 03/07/2023 to 04/07/2023)
 
The Inner Branch Endograft Technology
Lecture and live demonstration operation case no 15-16th May 2023 (Date: 15/05/2023 to 16/05/2023)
 
อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 40
การอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง "อุบัติเหตุทางมือ" ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 (Date: 20/07/2023 to 21/07/2023)
 
International Research presentation
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารหลัก (Date: 12/05/2023)
 
Difficult Conversations
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 10/05/2023)
 
Advanced Trauma Life Support 1/2023
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ เวชบำบัดฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤต จัดอบรมเชิงปฏิบัต... (Date: 26/04/2023 to 28/04/2023)
 
Management of Acute deep vein thrombosis
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 19/05/2023)
 
Vascular Cadeveric Lecture
Pre-workshop lecture : Sunday 26 March 2023 @14:00-16:00 Workshop : Monday 26 March 2023 @9:00-16:00 Ha... (Date: 26/03/2023)
 
Neuro surgery interhospital conference 2023
Neuro surgery interhospital conference วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อ... (Date: 28/04/2023)