(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
CloacaWeek2023
27-29 พฤศจิกายน 2566 (Date: 27/11/2023 to 29/11/2023)
 
Handsewn intestinal anastomosis workshop 2023
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10:00-12:00 น ณ ห้อง Skill Lab (Date: 02/09/2023)
 
Evolutive trends in immediate breast reconstruction
by Rossella Elia, MD., PhD. on Tuesday 29th August 2023; 08:00-09:00 am (Date: 29/08/2023)
 
Ostomy; How to create, Complication detection and care
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 18/08/2023)
 
Growth mindset workshop
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 09/08/2023)
 
Pure skin perforator flap: Ryo Karakawa, M.D.
By Dr.Ryo Karakawa on Tuesday 8th August 2023; 08:00-09:00 am (Date: 09/08/2023)
 
Urodynamics Dysfunctional voiding Chronic pelvic pain
Urodynamics and Female Urology workshop (Make it clear!) อังคาร 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (Date: 01/08/2023)
 
VascularFellow67
รับสมัครจำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566 (Date: 01/07/2023)
 
Orientation R1F1
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:45-09:00 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 14/07/2023)
 
Growth Mind Set
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 12/07/2023)
 
Trend of the 3D Monitor-Assisted Microsurgery
By Prof. Mizuno Hiroshi, M.D., Ph.D. on Wednesday 21 June 2023 ; 09:00-10:00 am (Date: 21/06/2023)